Mixpol

Przewiń do treści Przewiń na dół strony

Do pobrania

PALIWA OPAŁOWE

(Informacje bezpośrenio ze strony  https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil )

Od 1 września 2019 r. zmieniają się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw będzie mógł złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne
i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Mimo wejścia w życie nowych regulacji prawnych do 31 sierpnia 2020 r. będzie można sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach. Okres przejściowy dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Każdy, kto będzie chciał skorzystać z nowych rozwiązań może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Instrukcja rejestracji dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego

 1. Zaloguj się na PUESC. Jeżeli nie masz konta – „UTWÓRZ KONTO„.
 2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU”, a następnie wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU„.
 3. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
 4. Podpisz formularz:
  • Profilem Zaufanym albo
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • kwotą przychodu albo
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.
 5. Wyślij formularz.

Ewentualne pytania prosimy kierować na bieżąco na usługę HELP DESK dostępną pod adresem: www.puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc.

Niektóre powtarzające się pytania znajdziesz pod hasłem „FAQ – najczęściej zadawane pytania„.

WIĘCEJ NA https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil

Zamówienia pod numerem telefonu: (33)   8633 956

Przewiń na górę