Aktualności

 

ue

UE2

 

MIXPOL realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Pawła Michulca prowadzącego działalność gospodarczą pn. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "MIXPOL" - Paweł Michulec.”
Okres realizacji projektu: 2020-07-01 – 2020-07-31
Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 na prowadzoną działalność gospodarczą.

Głównym efektem projektu jest ciągłość prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 82 150,17 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 82 150,17 zł

Karty flota MIXPOL dostępne teraz na wszystkich stacjach MIXPOL z logo MIXPOL.